Őeminenciája Gyana Vajra Rinpocse életrajza

Őszentsége Szakja Trizin kisebbik fia Gyana Vajra 1979. július 5-én született az indiai  Dehra Dunban. Gyermekkorában Tiszteletreméltó Rinchen Sangpo irányítása alatt bátyjával együtt vallásos szövegeket, írást, olvasást, nyelvtant tanult, valamint gyakorolta a fontosabb imák és szertartások fejből való elmondását. Majd csatlakozott a Szakja központoz, amely Őszentsége Szakja Trizin fő kolostora és székhelye, ahol néhány év alatt elsajátította az alapvető szertartásokat és imákat. Ezt követően csatlakozott a Szakja Főiskolához, ahol öt éven át buddhista filozófiai tanulmányokat folytatott. Főiskolai tanulmányai alatt gyakran vett részt a Szakja Központ különféle évenkénti vallásos szertartásain. Számos nagy beavatást és sok általános és rendkívüli tanítást kapott Őszentsége Szakja Trizintől és elkísérte öt sok tanítására Indiába és világszerte. Öt év után egyéb vallásos feladatainak beteljesítése érdekében elhagyta a Szakja Főiskolát és jelenleg is a Szakja Központban lakik.

 

Jelenleg is az általa kezdeményezett Szakja Akadémia Projekt felállításán munkálkodik, melynek fő célja színvonalas buddhistaképzést biztosítani fiatal szerzetesek számára, ezzel egy időben megőrizni és terjeszteni Buddha tanításait. A projekt másik fontos feladata a szakjapa vonal mestereinek különleges tanításait életben tartani és a hagyományt megőrizni az eljövendő generációk számára, akik a dharma hatalmas kincsestárát hasznosítani tudják. A tanterv emellett lehetőséget ad a szerzeteseknek matematika és egyéb kapcsolódó tudományok és tantárgyak tanulására is. Az Akadémia olyan modern képzést nyújt, ahol a szerzetesek a buddhista tanulmányaik mellett az iskolán kívüli világhoz kapcsolódó releváns ismereteket is szerezhetnek. Ezért az Akadémia olyan könyvtárat kíván létrehozni, ahol a buddhista kánon könyvei mellett a modernirodalom, tudomány is jelen van, de biztosított a komputerhasználat is.

Összefoglalva, több évtizedes feszes képzésben részesült magától Őszentsége Szakja Trizintől és más lámáktól is, mint például a néhai Őeminenciája Chogye Trichen Ripochétől, Őeminenciájája Luding Khen Rinpochétől, Khenpo Appey Rinpochetől, és a néhai Khenpo Migmar Rinpochétől. Őeminenciája elkísérte Őszentségét számos indai és külföldi tanítására.

2008. április 21-én megházasodott Dagmo Sonam Palkyi-val.

 

 

 

 

A Gyana Projekt

Bevezetés
A Gyana Projekt célja a Szakja Vonal öt AlapítóMesterének tanításait angolra fordítani. A projektnévadója Őszentsége Szakja Trizin. A terv azonban Khenpo Migmar Tseringtől származik (aki akkoriban Szakja Főiskola Főapátja volt), az Ő álma volt ez a projekt, amiről sűrűn beszélt kollégáival és barátaival.Sajnos nem kapta meg a lehetőséget álma megvalósítására, habár képességei és Dharma ismerete tökéletesen megfelelő volt ehhez a feladathoz. Hirtelen betegsége és tragikus halála nemcsak a Szakja Tradíció, hanem az egész Dharma közösségnek nagy veszteség volt. Khenpo utolsó napjaiban Őeminenciája Gyana Vajra megígérte tanítójának, hogy munkálkodni fog álma beteljesülésén.

 

Őszentsége Szakja Trizin üzenete
A Szakja iskola történelmének bemutatásához, a Szakja vonal öt alapító mesterének és a Hó Birodalmának Hat Kiváló Ékessége magasztos  lényegének a megismertetéséhez, bemutatásához elengedhetetlen az angol fordítás. Amennyiben lehetségessé válik ezek publikálása, nagy hasznára válik majd mind a nyugat tudományos munkálataiban, mind a Dharma gyakorlók számára.
Örömmel hallom, hogy a fiam Gyana Vajra által felvállalt Gyana Projekt a Nagy Szakjapa Mesterek tanításai és kommentárjai angol fordításán dolgozik.
Egy ilyen gyűjteményes munka teljes betekintést adna a Tantra és Szutra Buddhista kánon egészébe (Vinaya, Prajnaparamita, Madhyamika, Adhidharma, Pramana és a három fogadalom megkülönböztetése). A Nagy Szakjapa Mesterek különleges megközelítési módját, tanítási módszerét és kommentárjait Tibetben évszázadok óta nagyra értékelik és intenzíven tanulmányozzák.
Ezeket a fontos szövegeket eddig főként tibetiek és tibetiül beszélők használták, mivel a fordítások igen ritkák. Ezt figyelembe véve a Gyana Projekt a Szakjapa tradíció és általában a Dharma összes követőinek kíván a javára válni. Remélem ez a projekt nagyon sikeres lesz és megvalósul, amilyen hamar lehetséges, minden érző lény javára.
Imáimmal és áldásommal,
a Dharmában veletek
Őszentsége Szakja Trizin

A projekt megvalósítása
A projekt élvezi korunk valamennyi nagy élő Szakja mesterének az áldását és megvalósítása a Buddhista Akadémián folyik a nepáli Katmanduban (itt is szállnak meg a projekten dolgozók). Az Akadémia alapítója és vezetője Tiszteletreméltó Khenpo Appey Rinpoche is kifejezte áldását, méltatta és támogatásáról biztosította a projektet.
A fordító munkára képzett tudósokat verbuválnak érdemeik és tudásuk alapján. Gyakorlott csoportja ellenőrzi és szerkeszti a lefordított anyagokat. Elismert tudósok és Szakja iskola mesterei gondosan felügyelik a munkát, ezzel biztosítva a fordítás pontosságát és hitelességét.
A projekt költségei
A projekt, amely várhatóan hamarosan indul, legalább 7 évig tart. A várható költségek megközelítik a 300 000 dollárt. Habár elég magas a projekt tervezett költségvetése, az alapvető elvárások és lehetőségek találkoznak, a munka kezdetét veszi. A támogatók, közreműködők folyamatosan részletes tájékoztatást kapnak a Szakja Mesterek által folytatott munkáról.

A projekt anyagi háttere
A projekt anyagi hátterének megteremtésében a Dharma követői és barátainak támogatására, adományaira számítunk. Rendkívül magasra értékelünk és megbecsülünk minden emberi, anyagi és egyéb támogatást. Minden adományt hálásan visszaigazolunk és őszintén méltányolunk.

   
 
Őeminenciája Gyana Vajra Rinpocse látogatásáról készült videók a Sakyamedia oldalán
 
Vissza a föoldalra