szakja tasi csöling


Meditáció központ
Budapest
VIII.ker.
Pál utca 3.
II.emelet
29-es kapucsengő


 

 

dhi

 
Székhely
Budapest 1039
Királyok utja 38.
Mail
 
hri
 
Sakyamedia
 
hung
 
Szakja Alapitvány
 
nyolcszerencsesjel
 
 
 
English
website
Arany evfordulo
globális környezeti válság
Őszentsége környezetünk válságáról!
 
om mani
Kiemelt támogatónk a Józsefvárosi Önkormányzat


Kedves Barátok!
Nagy öröm számunkra, hogy

Őszentsége a 42. Szakja Trizin Ratna Vadzsra Rinpocse
Magyarországra látogat 2017. július 25-27. között.

Kedves Látogató!
Egyházunk a tibeti Buddhizmus Szakja hagyományvonalának töretlen ágát követi, és képviseli Magyarországon. Egyházközösségünk célja a Buddhizmus teljes tanításának megõrzése, rendszeres gyakorlása, valamint hozzáférhetõvé tétele érdeklödõk számára, faji, nemzetiségi, vallási, és eszmei hovatartozástól függetlenül.


Külön öröm számunkra, hogy Õszentsége a 41. Szakja Trizin által központunkba küldött állandó (rezidens)tanítónk, Tiszteletreméltó Lama Kalszang 2006 októberében megérkezett, és terveink szerint hosszútávon segíti közösségünk tagjai, és minden érdeklödõ szellemi fejlödését.
Őszentsége programja:
Július 25-én 18 órakor Guru Rinpocse (Padmaszambava) Beavatás az Apong Tertön hagyomány szerint és Tanítás,
Július 26-án 18 órakor Gyógyító Buddha Beavatás és Tanítás,
Július 27-én 18 órakor Tanítás "A szellemi út akadályai és azok legyőzésének helyes módszere" címmel.
Helyszín: TEREM Budapest (1052 Budapest, 5. kerület, Piarista köz 2.)
Kérünk minden érdeklődőt, hogy a jelentkezést a sakyahungary@gmail.com email-címre mielőbb küldjék el, mert a helyiség befogadóképessége korlátozott.
Az egyes napokon való részvétel 8.000 Ft, a bérlet mindhárom programra 20.000- Ft-ba kerül.
A jegyek - elővételben július 20-ig -megvásárolhatók a Szakja Tasi Csöling központjában (1085 Budapest, Pál u. 3.): Hétfőn és csütörtökön 17.45-től 20.00 óráig vagy vasárnap 9.00-től 12.00-ig.
FONTOS INFORMÁCIÓ: A helyszínen (5. kerület) közvetlenül a program előtt is lehetőség van a jegyek megvételére, ha ezt választják, kérjük, hogy az email-es regisztráció során jelezzék.
Az ülőhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik.
Az autósok figyelmét szeretnénk felhívni, hogy a program helyszínének környékén a parkolás nehézségekbe ütközik. A tervezettnél jóval hosszabb utazási idővel kalkuláljanak. Aki csak teheti a tömegközlekedési eszközöket vegye igénybe.
Mindenkit szeretettel várunk!

Őszentsége a 41. Szakja Trizinüzenete központunknak

Guru Rinpocse rövid története
Guru Rinpocse, más néven Padmaszambava, indiai jógi, 750 körül érkezett Tibetbe, leigázta a helyi lakosokat terrorizáló démonokat, csodákat mutatott be, és megalapította a tibeti Tantrikus Buddhizmust. Szellemi hatása töretlenül tart azóta is mind a négy nagy tibeti hagyományvonalban, valamint a spirituális gyakorlók szívében és tudatában.
A Szakja Khön-család fia egyike volt a hét személynek, ("a hét tesztelt") akik teljes felavatott szerzetesként elsőként váltak tanítványaivá. Padmaszambava azt jelenti, "Lótuszban-született", ami csodás születésére utal: 8 éves gyerekként inkarnálódott Oddyiyana királyságban, a Dhanakosha nevű tó lótuszvirágából. Mikor megkérdezték, hogy kik a szülei, mi az országának neve, mit keres itt, a gyerek varázslatos hangon énekelve felelte:
Az apám a tiszta jelenlét rigpa, Szamantabhadara,
A vonalam az oszthatatlan jelenlét és tér,
A nevem a dicsőséges Lótuszban-született,
Hazám a meg-nem-született Dharmadathu,
Rendeltetésem a múlt, jelen és jövő Buddháinak tevékenységét végezni.
Guru Rinpocse példája és a még most is tartó hatása segít minket: – ahogyan ő is győzedelmeskedett és a tiszta Dharma uralmát Tibetben meghonosította – gyakorlatát végezve ugyanúgy mi is meghonosíthatjuk a szeretet és bölcsesség uralmát a szívünkben és a józan észt a tudatunkban.

Gyógyító Buddha rövid története
A Gyógyító Buddha gyakorlata, egy tökéletes és hatékony módszer a gyógyító képesség kifejlesztésére. Ezzel a tökéletes gyakorlattal magunknak és másoknak is segíthetünk. Olyan belső betegségeket is gyógyít, mint a ragaszkodás, a gyűlölet és a tudatlanság.
A Gyógyító Buddha meditációjának rendszeres és helyes gyakorlásával csökkenthetjük a fizikai és a lelki betegségeket, enyhíthetjük a szenvedéseket.
Amikor Sakjamuni Buddha egy Yangcsen nevű helyen tanítványaihoz beszélt, Mandzsushri felállt és azt kérte a Tathagatától, hogy tanítsa nekik a Hét Gyógyító Buddha imáját, amely nem csak a jelenlévőknek jelent felbecsülhetetlen hasznot, hanem a jövőben is hatékony lesz, a szenvedők és a betegek számára. Sakjamuni meleg érzéssel fogadta a kérést, majd összehívta a Hét Gyógyító Buddhát, akik egyenként elismételték személyes imájukat.
Ezután Sakjamuni a következőket mondta tanítványainak:
“Azok a lények, akik alámerültek a Szamszara mélységes szenvedéseibe, ha csupán meghallják a Gyógyító Király,a Sugárzó Lapis Lazuli Tathagata nevét és a legnagyobb őszinteséggel elfogadják és megtartják azt a szívükben, anélkül, hogy bármi kétely felmerülne bennük, akkor nem esnek többé szerencsétlen körülmények közé.”

Őszentsége a 42. Szakja Trizin Ratna Vadzsra Rinpocse rövid életrajza
Őszentsége, a 41. Szakja Trizin idősebb fia, a tibeti buddhizmus egyik legmagasabban képzett hagyományvonal mestere.
A tekintélyes Szakja Khön család egymást követő generációinak kiváló mesterei sorába tartozik. Képzettségéről és tanításainak világosságáról ismert.
1974 november 19-én született az indiai Dehradunban. Születésétől kezdve számtalan áldásban, beavatásban és tanításban részesült édesapjától, a 41. Szakja Trizin-től és más képzett és megvalósításokat elért mestertől.
A formális tanulmányait hat éves korában kezdte Tiszteletreméltó Rincsen Szangpo vezetése alatt, tanult tibetiül olvasni, írni, nyelvtant, és az alapvető imák és szertartások recitálását.
1987-ben, tizenkét éves korában végezte el az első fő vizsgáját. Két évvel később teljesen elsajátította a hagyomány alapvető tanulmányait, fő szertartásait és szövegeinek ismeretét. 1990-ben csatlakozott a Szakja Főiskolához, ahol a néhai Khenpo Migmar Rinpocse volt a tanítója. 1998-ban, több éves szigorú képzés után elnyerte a Kachupa (a tíz Írás mestere) fokozatot. Filozófiai tanulmányai mellett, számos ezoterikus és exoterikus tanítást, meghatalmazásokat, áldásokat, beavatásokat, szóbeli tanításokat, magyarázatokat kapott főként a 41. Szakja Trizintől, de több olyan fontos vonalmestertől is mint Őszentsége a Dalai Láma, Őeminenciája Csögye Tricsen Rinpocse, Őeminenciája Luding Khencsen Rinpocse és Khencsen Appay Rinpocse. 12 éves korától elvégzett számos meditációs elvonulást, beleértve a Lamdre meghatalmazások adásához szükséges szigorú teljes Hevadzsra elvonulást.
Becses tanítói sorából édesapja, a 41. Szakja Trizin a Gyökér Guruja, iránymutatója és inspirációjának fő forrása.
2002-ben, hosszas kutatás után, a szakja jövőbelátás ősi módszere szerint megtalálták Őszentségénék a megfelelő szellemi társat, Őeminenciája Dagmo Kalden Dunkyi-t. Három gyerekük született, akiket az ősi buddhista hagyományok szerint nevelnek és oktatnak.
Bölcsességgel és együttérzés telve, Őszentsége folyamatosan továbbadja a meghatalmazásokat és tanításokat olyan tekintélyes intézetekben mint a Szakja Intézet, a Dzongsar Intézet, Szakja Főiskola, Tantrikus Főiskola, Nemzetközi Buddhista Akadémia és számtalan más iskolában, buddhista központban, kolostorban, szerte a világon.
2017-ben Őszentsége átvette mélyen tisztelt édesapjától, a Gyökér Gurujától, a tibeti buddhizmus Szakja hagyományvonalának vezetői tisztségét, márciusban megtörtént a trónra emelése, és ő lett a 42.Szakja Trizin.
Őszentsége folytatja a Dharma-tanítványok irányítását és inspirálását mindenhol a világon, bölcsességével, alázatával, egyszerűségével; és teljes őszinteséggel prezentálja Buddha tanításait, a buddhizmus autentikus tiszta voltát fenntartva.

2010 Március 27-én, délután jött a világra Őeminenciája Dungsey Akasha Vadzsra Rinpocse, az indiai Delhiben. Őeminenciája az első fiú unokája Őszentsége a 41. Szakja Trizinnek, és a második gyereke Őszentsége a 42. Szakja Trizinnek és feleségének Őeminenciája Dagmo Kalden Dunkyi-nak.
Őeminenciája születése a második tibeti hónap 12-ik napján történt, amely a tibeti buddhizmus szakja rend úgynevezett Öt Alapító Apa egyike, Dzsecün Drakpa Gyaltsen Paranirvánába távozásának évfordulója. Születését egy enyhe földrengés kísérte Új Delhiben, amely szerencsés jel,azt jelzi, hogy egy nagy ember lépett a világra.

A Szakja hagyományvonal rövid bemutatása

A Szakja hagyományvonalat (a főbb tibeti buddhista hagyományvonalak egyikét) 1073-ban alapította Khön Koncsok Gyalpo, létrehozva a hagyományvonal székhelyeként szolgáló első kolostort, egy „Szakja” nevű területen a Ponpo Ri hegységben.
A későbbiekben az Öt Szakja Alapító indította útjára a közönséges és rendkívüli tanításokat, felvirágoztatva a központi Szakja tanokat és a kiegészítő tudományokat. Azóta hívják a hagyományvonalat és a követőit „Szakjapának”. A vonaltartók töretlen hagyományvonala a „három páratlan nevet” viseli, úgy mint Isteni Faj, a Khön Család és Szakjapa. Rajtuk keresztül maradtak fenn és virágoznak máig a Szakja hagyományvonal nagyszerű tanításai.
A 41. Szakja Trizin, Ngawang Kunga Thegcsen Palbar Trinlé Szamphel Wangi Gyalpo, határtalan látásával felismerte, hogy a jelenlegi hanyatló időkben hasznos lenne változtatni a trónöröklés rendszerén, még akkor is, ha ez eltér a meggyökeresedett szakja hagyománytól, s új korszakot nyit. 2014. május 8-án egyhangúlag megszavazta a Dolma Phodrang és a Phüncok Phodrang a történelmi jelentőségű új trónöröklési rendet; aminek életbelépését Őszentsége 2014. december 11-én jelenetet be Lumbininben a 23. Nagy Szakja Mönlam a Világbékért ünnepségsorozat alkalmával. A határozat részletezi a hivatali időt, a trón rangidő alapján való elfoglalásának rendszerét, és azon képzettségeket, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy valakiből tróntartó váljék. A képesítés magában foglalja a Szakja hagyomány összes alapvető szertartásának elsajátítását; az összes főbb filozófiai irányzat ismeretét, a beavatások, az olvasóátadások és a lényegi útmutatások birtoklását, a Lamdre Cogse és a Lamdre Lobse ősi dharmatanítások mester szintű elsajátítását; tovább több más fontos tanítás és beavatás megszerzését; valamint az alapvető Hevdzsra recitálós elvonulás és más fontos meditációs istenségek elvonulásának teljesítését.
2017 márciusában Őszentsége Ratna Vadzsra Rinpocse, Ngawang Kunga Lodro Wangchuk Rinchen Jigme Trinley, aki rendelkezik az összes fent említett képesítéssel, hivatalosan is a szakja trónra lépett; ezáltal lett ő a 42. Szakja Trizin és az új hagyományozási rendben az első tróntartó.

Rendszeres nyilvános meditáciok

H é t f ö
 
18h-tól
18.30-tól
Előkészitő gyakorlatok (Szívszutra, Shiné, Vadzsraszattva, Guru Rinpoche)
Cs ü t ö r t ö k
18h-tól
18.45-től
V a s á r n a p
8.30-tól
Hevadzsra (meghatalmazáshoz kötött)
9.00-töl
Zöld Tara szertartás
Tiszteletreméltó Láma Kalszang sokak kérésére – minden vasárnap a szertartást követően – rövid Tara tanítást ad. A részvétel ingyenes.

Ünnepnapokon, munkaszüneti napokon központunk zárva tart, az ezeken a napokon esedékes gyakorlatok, szertartások elmaradnak.

 

Vadzsrajógini napok

Vajrajogini

Augusztus 2
Augusztus 17
Augusztus 31
Szeptember 15
Szeptember 30
Oktober 14
Oktober 30
November 13
November 28
December 12
December 28
Január 11
Január 26
Február 10
Február 16

A fenti napokon 18 órakor (az állandó meditációs programtól függetlenül hétfőn és csütörtökön is) Cog szertartást, Gánacsakra Pudzsát tartunk központunkban.

A kijelölt napok a tibeti Hold-naptár 10.-ik ill. 25.-ik napjai. Mindenkit, aki Öeminenciája Dzsecün Kusho-tól megkapta a Vadzsrajógini áldást, cog szeretettel várunk!

Közösségünk abban a kivételes szerencsében részesült, hogy Anuttara jóga tantrába meghatalmazást, áldást, és a nagyon ritkán adott teljes körű hét napos tanítást kapott Őeminenciája Dzsecün Kushog Rinpocsétől, akit Vadzsrajogini emanációnak tartanak.

 

Központunk történetének fontosabb mérföldkövei:

1986.
Őszentsége Szakja Trizin megbízást ad Kovács Józsefnek, egy magyarországi szakja központ alapítására Szakja Tasi Csöling néven.
1998. Őszentsége első Magyarországi látogatása során Fehér Tara és Guru rinpocse meghatalmazást, valamint Elszakadás a négy ragaszkodástól tanitást ad, több száz ember menedéket vesz.
1999. A központ bejegyzése hivatalos egyházként.
2002. Őszentsége második látogatása során a Nagy Avalokitesvara, és az igen speciális Guru Joga Szakja Panditával meghatalmazást , és a Hármas vizió tanitást adja.
2003.
Őeminenciája Dzsecün Kusho első Magyarországi látogatása során 21 Tara meghatalmazást ad, és ismét  sokan menedéket vesznek.
2004. Az elsö meditációs helyiség bérlése.
2004
. Őeminenciája Dzsecün Kusho Fehér Tara és Vadzsrapani Bhutadamara meghatalmazást ad.
2006. Megérkezik Őszentsége által küldött rezidens lámánk, Tiszteletreméltó Láma Kalszang.
2006. Őeminenciája Dzsecün Kusho Hevadzsra meghatalmazást ad.
2007. Őszentsége Szakja Trizin Rig Szum Gompo meghatalmazást, és a Dharma Ajándéka című tanítást adja.
2008. Őeminenciája Dzsecün Kusho a rendkívül értékes Anuttarajogába tartózó Vadzsrajogini meghatalmazást, és az igen ritka 7-napos Vadzsrajogini tanítást ad.
2009. Nagyobb meditációs helyiség bérlése.
2010.Őeminenciájája Gyana Vadzsra Rinpocse megáldja az új központunkat, és Mahakala és Kurukulle meghatalmazást ad.
2011. Őeminenciájája Ratna Vadzsra Rinpocse Vajrakilaya meghatalmazást és tanitást ad.
2014. Őeminenciája Ratna Vadzsra Rinpocse Avalokitesvara és Kurukulle meghatalmazást ad.
Érkezése óta Tiszteletreméltó Láma Kalszang több meghatalmazást:  Tara,Vadzsrapáni ,Gyógyító Buddha,Fehér Mahakala,Dzambala meghatalmazást ad, valamint rendszeres tanítást tart, többek között a Hármas Vízió-ból.

 

A Szakja Tasi Csöling gyakorló helyiségének címe: Bp.VIII. kerület Pál utca 3.II.emelet. 29-es kapucsengő

Érdeklődés: Kovács József, telefonszám: 06 20 935 7999